สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

เครื่องกรองน้ำ View All
เครื่องกรองน้ำดื่มRO View All
 เครื่องกรองน้ำ RO PWM50GPD(ST) ปกติ 9,500.00 บ.
พิเศษ 9,000.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ RO-50GPD ปกติ 7,500.00 บ.
พิเศษ 5,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ อาร์ โอ RO Reverse Osmosis PROPURE PRO-NO1 PWM-50GPD (ยอดขายอันดับ 1) ปกติ 8,500.00 บ.
พิเศษ 6,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmsosis RO150GPD (Filter Made in U.S.A.) ปกติ 19,500.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม RO100GPD ระบบล้างไส้เมนเบรน อัตโนมัติ ปกติ 7,900.00 บ.
พิเศษ 7,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม RO75GPD ระบบล้างไส้เมนเบรน อัตโนมัติ ปกติ 7,500.00 บ.
พิเศษ 6,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ PROPURE รุ่น PRO1-50GPD ปกติ 6,900.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องกรอนน้ำดื่ม PURENOTEX RO200GPD 750ลิตร/วัน ปกติ 25,000.00 บ.
พิเศษ 23,500.00 บ.
 เครื่องกรอน้ำดื่มRO-PWM-150GPD+VU11WtheU.S.A. ปกติ 19,900.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
 เครื่องกรอน้ำดื่มRO-PWM-300GPD+VU16WStheU.S.A. ปกติ 39,500.00 บ.
พิเศษ 25,500.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่มUV View All
 PWS50GPD(AFW)เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดบริสุทธื์พร้อมดื่ม ปกติ 16,900.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO100GPD UV 11 W (SUV) ระบบ 6 ขั่นตอน ปกติ 17,000.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO50GPD UV 11 W (SUV) ปกติ 11,500.00 บ.
พิเศษ 9,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO75GPD UV 11 W (SUV)ระบบกรอง 6 ขั้นตอน ปกติ 14,500.00 บ.
พิเศษ 13,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม RO75GPD+UV 11 Watt. แบบ 6 ขั้นตอน ปกติ 13,900.00 บ.
พิเศษ 9,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis RO100GPD 6 ขั้นตอน UV 11 Watt. ปกติ 15,900.00 บ.
พิเศษ 13,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis RO50GPD 6 ขั้นตอน UV 11 WATT ปกติ 12,900.00 บ.
พิเศษ 8,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดในโลก ปกติ 15,900.00 บ.
พิเศษ 12,900.00 บ.
เครื่องกรอนAlkaline View All
 เครื่องกรองน้ำ Excel RO+Alkaline RO50GPD 6 ขั้นตอน (MT) ปกติ 13,500.00 บ.
พิเศษ 9,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม Excel ระบ RO+Alkaline RO50GPD 6 Stages (AUTO-FLUSHER) ปกติ 15,000.00 บ.
พิเศษ 13,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ UF View All
 AQUATEK AM100 ระบบUF 4 ขั้นตอน ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 1,990.00 บ.
 Uni-Pure ขั้นตอน UF-0.01 ไมครอน ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน Unipure แขวนผนัง ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 1,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure UF0.01micron(Green) ราคา 0.00 บ.
เครื่องกรองน้ำMF View All
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK Ceramic + OMNIPURE ปกติ 4,500.00 บ.
พิเศษ 3,500.00 บ.
AQUATEK View All
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน AQUATEK (Pink) ปกติ 2,900.00 บ.
พิเศษ 2,500.00 บ.
Colandas View All
 Colandas 5 ขั้นตอน water System ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ Colandas 5 ขั้นตอน RO50GPD ปกติ 6,500.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ Colandas 6 ขั้นตอน RO50GPD UV16W. ปกติ 12,900.00 บ.
พิเศษ 9,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ Colandas RO50GPD (TP) ปกติ 5,500.00 บ.
พิเศษ 4,990.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ อาร์ โอ Colandas รุ่น CL501 ปกติ 4,900.00 บ.
พิเศษ 4,500.00 บ.
Uni-Pure View All
 ซ่อมอับเกรดเครื่องกรองน้ำหลังน้ำท่วมที่ อ.บางบัวทอง (RO6 ของ Uni-Pure) ราคา 4,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 2 ขั้นตอน Unipure (Green) ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน Unipure UV11 ราคา 0.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure (Green) ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 1,990.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Unipure RO50GPD ปกติ 6,500.00 บ.
พิเศษ 4,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ RO Uni Pure Silver Series ปกติ 6,900.00 บ.
พิเศษ 4,900.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำดื่ม RO9 ระบบ Flusher 5 ขั้นตอน ปกติ 6,900.00 บ.
พิเศษ 5,900.00 บ.
แผนกบริการ View All
 งานซ่อมและเปลี่ยใส้กรองตู้น้ำดื่ม ราคา 2,500.00 บ.
 ซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ทุกรุ่น ทุกแบบ ปกติ 590.00 บ.
พิเศษ 300.00 บ.
 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายในบ้าน ทุกรุ่น ราคา 1,500.00 บ.
 รับเเทิร์นเครื่องกรองน้ำเก่าทุกรุ่นทุกแบบ ราคา 500.00 บ.
 อับเกรดเครื่องกรองน้ำ Fujika 4 ขั้นตอนเป็น RO100GPD ปกติ 7,900.00 บ.
พิเศษ 5,500.00 บ.
 เครื่องกรองน้ำ eSpring Amway ราคา 1,850.00 บ.
ศูนย์ซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO View All
ไส้กรองน้ำ View All
 Carbon Block Filter ราคา 100.00 บ.
 Ion Exchange Resins (REN) ปกติ 490.00 บ.
พิเศษ 300.00 บ.
 Post Carbon Filter ราคา 0.00 บ.
 RO-Membrane 0.0001 micron ราคา 650.00 บ.
 Sedement Filter ราคา 80.00 บ.
 ไส้กรอง PP CTO REN Colandas ราคา 600.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ RO Uni Pure Silver Series
ปกติ 6,900.00 บ.
พิเศษ 4,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO75GPD ระบบล้างไส้เมนเบรน อัตโนมัติ
ปกติ 7,500.00 บ.
พิเศษ 6,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ RO PWM50GPD(ST)
ปกติ 9,500.00 บ.
พิเศษ 9,000.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่ม RO100GPD ระบบล้างไส้เมนเบรน อัตโนมัติ
ปกติ 7,900.00 บ.
พิเศษ 7,500.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO100GPD UV 11 W (SUV) ระบบ 6 ขั่นตอน
ปกติ 17,000.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
PWS50GPD(AFW)เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดบริสุทธื์พร้อมดื่ม
ปกติ 16,900.00 บ.
พิเศษ 15,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO50GPD UV 11 W (SUV)
ปกติ 11,500.00 บ.
พิเศษ 9,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดในโลก
ปกติ 15,900.00 บ.
พิเศษ 12,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำที่ดีทีี่สุดในโลก RO100GPD+UV11W Filter Made in U.S.A.
ปกติ 13,900.00 บ.
พิเศษ 9,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำดื่ม PWS-RO75GPD UV 11 W (SUV)ระบบกรอง 6 ขั้นตอน
ปกติ 14,500.00 บ.
พิเศษ 13,900.00 บ.
ไส้กรอง PP CTO REN Colandas
ราคา 600.00 บ.
ติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายในบ้าน ทุกรุ่น
ราคา 1,500.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ eSpring Amway
ราคา 1,850.00 บ.
รับเเทิร์นเครื่องกรองน้ำเก่าทุกรุ่นทุกแบบ
ราคา 500.00 บ.
ซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ทุกรุ่น ทุกแบบ
ปกติ 590.00 บ.
พิเศษ 300.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ RO-50GPD
ปกติ 7,500.00 บ.
พิเศษ 5,900.00 บ.
เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน Unipure แขวนผนัง
ปกติ 3,500.00 บ.
พิเศษ 1,900.00 บ.
//