สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Colandas

Colandas


Colandas driking water system
     

 เป็นเวลานับ 10 ปี ที่ชื่อ"Colandas" ได้เป็นที่รู้จักร ของผู้ใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม แบบ 5 ขั้นตอน ระบบ รีเวอร์สออสโมซิส" และ"ระบบเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน คาร์บอน"        
ด้วยเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น หลายจุด ซึ่งเป็นที่จดจำของลูกค้า และพูดกันจนติดปากได้แก่

 1). ไฟแสดงสถานะการทำงานแบบ LED
ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทรายขั้นตอนการทำงาน และหากเกิดความเสียหาย ก็สามารถแจ้ชั่่งซ่อมที่มีความชำนาญได้ทันที่เพียงบอ ไฟที่แสดง และอาการเบื่องต้น

 2). กระบอก เฮ้าส์ซิ่ง (แบบโปร่งแสง)
 ทำให้เห็นสภาพใส้กรองหลังจากที่ผ่านการกรอง(ใส้ Sediment Filter)

3). กระบอก เฮ้าซิ่ง
ออกแบบให้มี 2 โอริง ที่สามารถรับแรงดันน้ำได้สูง  

4). สวิสไฟฟ้า (Low / Hight)
 เป็นชนิด 3 ขา

5). ใช้ PUMP DRIAPHRAGM และ POWER ADAPTER
 คุณภาพสูง (Made in Taniwan)

เครื่องกรองระบบ รีเวิอร์ส ออสโมซิส (Colandas Revse Osmosis ( RO ) แบบ 5 ขั้นตอน

รายละเอียดไส้กรอง


1.ไส้กรอง PP (โฟม)

 คุณสมบัติ ดักจับตะกอนหยาบที่เจือปนมากับน้ำ เช่น กรวด ทราย

2. ไส้กรอง T 33 (คาร์บอนผง)
 
คุณสมบัติ ดูดกลิ่นที่เจือปนมากับน้ำ และปรับสภาพน้ำ

3. ไส้กรอง CARBON BLOCK (คาร์บอนอัดแท่ง)
 
คุณสมบัติ ดูดซับกลิ่นที่เจือปนมากับน้ำ เช่น คลอรีน เป็นต้น

4. ไส้กรอง MEMBRANE (เมมเบรน)
คุณสมบัติ ดักจับเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่มีขนาดเล็กมากๆ ที่ไส้กรอง 3 ตัวแรกไม่สามารถดักได้ ทำให้น้ำที่ผ่านออกมาจากตัวเมม- เบรนนี้ มีความสะอาดและบริสุทธิ์เกือบ 100 %

5.ไส้กรอง CTR (คาร์บอนผงขนาดเล็ก)
 
คุณสมบัติ ช่วยดูดซับกลิ่น และปรับสภาพของน้ำ ทำให้น้ำ มีรสชาติดีขึ้นรหัสสินค้า : 000067
ราคา 0.00
รหัสสินค้า : 000130
ปกติ 5,500.00
พิเศษ 4,990.00
รหัสสินค้า : 000064
ปกติ 6,500.00
พิเศษ 5,500.00
รหัสสินค้า : 000065
<