สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> Uni-Pure

Uni-Pure

 Uni-Pure ศุนย์บริการรับจำหน่ายและซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม RO Reverse Osmosis  ขายเครื่องกรองน้ำดื่ม RO ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพสูงแบบ RO Reverse Osmosis (RO-Mambrane 0.0001 miciron)  ซึ่งใช้ระบบการกรองความละเอียดด้วยการใช้แรงดัลสูง
ในปัจจุแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตเป็นน้ำประปาได้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่าง ๆ มากมาย การเลื่อกซื้อเครื่องกรองน้ำจึงต้องมีการศึกษาข้อมูล และทราบถึงแหล่งน้ำที่จะใช้กรองและต้องตระหนักถึ่งความสะอาด และปลอดภัยสูงสุด 
ด้งนั้นรูปแบบ และระบบเครื่องกรองน้ำต้องเหมาะสม และตอบโจทย์ที่ท่านลูกค้าต้องการ หรื่อขอคำแนะนำจากผู้จำหน่ายเครื่องกรองน้ำหรือระบบกรองน้ำว่าสามารถกรองน้ำ ณ จุดที่ท่านต้องการได้หรือไม่ เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องกรองน้ำในแต่ละรุ่น ละแบบ มีการกำหนดไว้ เช่น สามารถกรองน้ำประปา/น้ำบาดาล /น้ำที่มีความกระด้างได้ ..? แม้แต่แรงดันน้ำก็มีส่วนสำคัญในการกรองให้นำสะอาด และปลอดภัย
 
การจะเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำให้ได้ดี และตรงกับความต้องการนั้นมีหลักง่ายๆ
1). แหล่งน้ำ ที่จะนำมากรอง

2). คุณภาพของน้ำที่จะนำมากรอง เช่น สี กลิ่น ความกระด้าง ความเค็ม เหล่นนี้เราสามารถ ดูด้วยตัวเองได้
3). วัตุประสงค์ในการกรอง หลายท่านยังไม่แน่ะใจเรื่องว่าต้องการกรองน้ำมาทำไม? หรือกรองน้ำแล้วจะได้อะไร? เรื่องแบบนี้พบบ่อยครับ
4). เลือกเครื่อง หรือระบบ ให้ตรงกับ ข้อมูลข้างต้นแล้วท่านจะไม่เสียใจ ครับ หากท่านไม่แน่ใจ ขอแนะนำว่าอย่าซื่อ ดีที่สุุด ครับ(ใช้บริการนำเสร็จรูปดีกว่า แพงก็ต้องยอมครับ)  เครื่องรกองน้ำภายใต้ชื่อ Uni-Pure ได้มีผลิตออกมาสู้ตลาดบ้านเรามานับสิบปี และมีให้เลือกหลายตามความต้องการ ของลูกค้า Uni-Pure เป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีตลอดมา เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีการถามถึงระดับ1 ใน 3 ของเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่มีขายอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเอกลักษณ์ และการออกแบบ และความหลากหลาย ให้ท่านลูกค้าได้เลือกตามความสะบายใจ